Na służbie
Pobierz raport PDF

O raporcie


Raport ANG Spółdzielni jest wydawany w cyklu rocznym, poprzedni został opublikowany w 2017 r. Niniejszy raport dotyczy działalności Spółdzielni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Został przygotowany w oparciu o GRI Standards na poziomie Core oraz wytyczne dot. raportowania zintegrowanego IIRC.


9 stycznia 2017 r. miało miejsce połączenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych oraz ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych. Spółdzielnią przejmującą była w myśl prawa spółdzielczego ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych i od 9 stycznia 2017 r. połączone spółdzielnie działały pod marką ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, natomiast Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę na ANG Spółdzielnia. W związku z tym jest to pierwszy raport, w którym pojawiają się dane i informacje dotyczące produktów ubezpieczeniowych.


Definiując treść raportu oraz kluczowe tematy i ich granice, opieraliśmy się na wynikach badań, zgłoszonych oczekiwaniach interesariuszy oraz dostępnych danych. Wśród istotnych tematów znalazły się: wyniki ekonomiczne i poziom realizacji strategii, zarządzanie etyką, odpowiedzialna sprzedaż, relacje z klientami, współpraca z partnerami, zaangażowanie społeczne, rozwój i jakość życia naszej społeczności. Każdy temat został opisany w odpowiedniej części raportu, wraz z podejściem do zarządzania. Wszystkie zidentyfikowane tematy kluczowe są również zawarte w naszej Strategii Zaangażowania.


Niniejsza strona z raportem oraz raporty pdf do pobrania zostały przygotowane zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami WCAG 2.0.


Poza pełną wersją raportu w formie dedykowanej strony internetowej przygotowaliśmy również 4 skrócone wersje – dla klientów, ekspertek i ekspertów oraz członkiń i członków Spółdzielni, partnerów finansowych, partnerów z organizacji pozarządowych, samorządowych i administracji publicznej. Skrócone wersje można pobrać ze strony w formacie pdf, wydrukowaliśmy je także na papierze w 100% z recyklingu. Jeśli chcielibyście otrzymać jedną z nich, prosimy o kontakt.