Na służbie
Pobierz raport PDF

Nasza społeczność

Spółdzielnia to ludzie

ANG Spółdzielnia tworzy sieć ekspertów finansowych w całej Polsce. Ich wsparciem jest centralne biuro w Warszawie, w którym pracują działy rozliczeń, wsparcia sprzedaży, IT, marketingu, księgowości, kadr, CSR oraz zarząd. Dobre relacje wewnątrz Spółdzielni i owocna współpraca między ekspert(k)ami a centralą są kluczowe zarówno dla efektywnego działania organizacji, jak i budowania przyjaznej atmosfery pracy. Kapitał społeczny, rozumiany jako jakość relacji między ludźmi, zaufanie i współpraca to nasza siła napędowa. Jak wynika z badania „Problemy i wyzwania w organizacjach – znaczenie kapitału społecznego”, zrealizowanego we współpracy Komitetu Dialogu Społecznego KIG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz House of Skills, najczęściej występującymi problemami w polskich firmach i organizacjach są następujące:

 • Pracownicy nie chcą brać na siebie dodatkowej odpowiedzialności (42%),
 • Brakuje sprawnego przepływu informacji pomiędzy zespołami i pracownikami (41%),
 • Pracownicy są bardziej skupieni na realizacji swoich własnych celów niż celów firmy (40%),
 • Zespoły/działy nie współpracują ze sobą tak ściśle, jak powinny (40%).

Nam bardzo zależy, aby nasze współpracowniczki i nasi współpracownicy czuli się współodpowiedzialni za całą organizację i identyfikowali się z misją, wizją, wartościami i celami Spółdzielni. Przykładamy również dużą wagę do prowadzenia autentycznego dialogu i częstych spotkań. Zarząd Spółdzielni wraz z wybranymi przedstawicielami centrali wielokrotnie w trakcie roku spotyka się z naszą społecznością w całej Polsce. Dbamy o dobrą komunikację.

Michał Kwasek Michał Kwasek,
członek Spółdzielni, członek zarządu

„Spółdzielnia to ludzie, a ludzie to relacje i emocje, wspólnie spędzony czas. Naszym wyróżnikiem są panujące wewnątrz spółdzielni relacje i autentyczny dialog. Zależy nam na budowaniu społeczności osób, które identyfikują się z naszą misją i wartościami, a praca jest dla nich nie tylko spełnieniem zawodowym, ale także źródłem rozwoju osobistego i radości. Jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych członków Spółdzielni staram się spotkać z każdym potencjalnym kandydatem lub kandydatką. Tylko osobisty kontakt pozwala przekonać się, czy „nadajemy na tych samych falach”, a naszym postępowaniem i codziennymi decyzjami kierują te same wartości. To kluczowe przy stale rosnącej społeczności ANG”

Lubimy naszą pracę, ale lubimy też spędzać wspólnie czas w innych okolicznościach. Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy, w których biorą udział chętni członkowie/członkinie naszej społeczności. W 2017 r. wyjeżdżaliśmy w Tatry (aż 3 razy!), pływaliśmy po jeziorach i rzekach Pojezierza Mazurskiego. Spotykaliśmy się na ogniskach i podczas świątecznych imprez.

Budowanie marki ANG

Jesteśmy spółdzielnią – organizacją, dla której niezależność i poczucie podmiotowości jej członków jest niezwykle ważne. Członkinie i członkowie naszej spółdzielni mogą działać pod swoją marką lub marką ANG, jednak w każdej sytuacji mają obowiązek informować klienta o przynależności do Spółdzielni. Wiemy, że osobista marka jest ważna dla naszych ekspertek i ekspertów, jednak jesteśmy organizacją z silnie zarysowaną tożsamością i chcemy, by ten charakter przekładał się na nasz wizerunek i rozpoznawalność marki. Zamierzamy w związku z tym coraz mocniej wspierać działalność pod szyldem ANG.


Nasza działalność i rozwój opierają się na rekomendacjach zadowolonych klientów. Wartości i zasady, którymi kierują się nasi ludzie w swoim działaniu, są odzwierciedleniem Kodeksu Etycznego ANG. Chcemy budować markę ANG właśnie poprzez rzetelnych ekspertów i ekspertki finansowe. Swoim działaniem i profesjonalnym wsparciem klientów nasi eksperci i ekspertki nie tylko pracują nad swoją osobistą marką, ale także wizerunkiem całej organizacji.

Co nasza społeczność ceni najbardziej?

Odpowiedzialność i zaangażowanie w budowanie kapitału społecznego są ważnymi elementami naszej tożsamości. Zależy nam, aby członkinie i członkowie naszej społeczności identyfikowali się z naszą misją i wartościami. Jak wynika z badań*, wybór miejsca zatrudnienia jest w coraz większym stopniu związany z kwestiami pozafinansowymi. Aż 86% młodych ludzi uważa, że sukces przedsiębiorstwa należałoby postrzegać również w innych kategoriach, nie tylko w kategorii wyniku finansowego. 77% mówi, że odpowiedzialność społeczna biznesu i postawa obywatelska są ważne. 88% uznaje za ważne lub bardzo ważne, aby ich praca dawała poczucie sensu. Jako ANG Spółdzielnia chcemy tworzyć przyjazne miejsce pracy, zapewniające rozwój zawodowy i osobisty.

*Raport firmy Deloitte „Czas odpowiedzialnych firm: Analiza polskich wyników badania Human Capital Trends 2018”

Z corocznego badania satysfakcji wynika, że na zadowolenie największy wpływ mają:

 • kultura organizacyjna,
 • formuła spółdzielni,
 • ludzie, z którymi pracują,
 • misja, wizja i wartości ANG,
 • reputacja ANG,
 • podejście do etyki i odpowiedzialność sprzedaży.

Podczas spotkania dialogowego nasi interesariusze wewnętrzni mówili:

„Oferta jest dopasowana do klienta i klient jest najważniejszy”

„Przede wszystkim ANG daje spokój i wspieranie biznesu. To jest taka idealna synergia mojej firmy i ANG. Bez niej nie byłbym tu, gdzie jestem”

„Dla mnie to jest kluczowe, fajne i mobilizujące, że (…) nie ma z góry wyznaczonych targetów, nie jest zapisane gdzieś na kartce, ale każdy z nas wie, co ma robić. (…) A jeżeli potrzebujemy pomocy albo jakiegoś rozwiązania, to takie rozwiązanie zawsze wspólnie zespołowo znajdujemy albo przy wsparciu zarządu”

„Nie postrzegamy ANG jako firmy, ale jako społeczność ludzi, którzy mają ten sam cel, podobnie pracują. [Jest] jakaś wspólna filozofia życiowa.(…) Dlatego tak się to wszystko rozwija. Każdy wnosi cząstkę siebie”

„Transparentność, uczciwość i rzetelność”

„Stabilność. To się czuje po prostu”

Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą


Po raz kolejny (już trzeci rok z rzędu!) nasza spółdzielnia została wybrana Najlepszym Pracodawcą w niezależnym badaniu AON Hewitt 2017. Badanie jest oparte w 100% na opiniach i ocenach pracowników. Co z niego wynika?


Nasza społeczność jest zaangażowana.

Wskaźnik zaangażowania w ANG to 89%, podczas gdy:

 • średnio w Polsce: 48%
 • średnio w Europie: 62%
 • wśród Najlepszych Pracodawców 2017: 72%

Zaangażowany współpracownik to taki, który:

 • pozytywnie wypowiada się na temat firmy (85%),
 • wiąże z nią przyszłość (91%),
 • czuje się zmotywowany do dawania z siebie więcej, niż określa to zakres jego obowiązków (73%).

99% naszej społeczności jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z pracy.

Co mówią nasze współpracowniczki i współpracownicy?

 • Mam wpływ na to, jak najlepiej wykonać moją pracę. (99%)
 • Nasza firma jest społecznie i ekologicznie odpowiedzialna. (99%)
 • Moja praca jest dobrze dopasowana do moich umiejętności i doświadczenia. (99%)
 • W naszej firmie ceni się różnorodność. (99%)
 • W mojej firmie panuje atmosfera otwartości i akceptacji różnic między ludźmi. (99%)
 • Naprawdę lubię moje codzienne zadania. (100%)
 • Jestem dumna/-y z tego, że jestem częścią tej firmy. (99%)

Zatrudnienie w Spółdzielni


Członkami/członkiniami ANG Spółdzielni mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne. Nasi eksperci i ekspertki finansowe (będący członkami/członkiniami Spółdzielni lub ich pracowni(cz)kami) mają łączoną formę zatrudnienia (działalność gospodarcza oraz niepełny etat na podstawie umowy o pracę). Taki model wynika z wymogów współpracy z instytucjami finansowymi oraz zasad outsourcingu czynności bankowych.


Spółdzielnia stale rośnie, zwiększa się liczba członkiń i członków oraz współpracujących z nami ekspertek i ekspertów. Na koniec 2017 r. w Spółdzielni było:

 • 224 członkinie i członkowie,
 • 728 ekspertek i ekspertów.

Podział wiekowy naszej społeczności ze względu na wiek i płeć:

Wszyscy Powitaliśmy Pożegnaliśmy
K M K M K M
do 30 lat 50 45 24 25 18 19
30-50 lat 235 349 96 124 38 56
powyżej 50 lat 28 21 15 4 8 11
ogółem 313 415 135 145 64 86
728 280 152

W powyższej tabeli nie uwzględniono członkiń i członków Spółdzielni – wśród nich jest 46 spółek, 64 kobiety i 114 mężczyzn.

Z biegiem lat społeczność ANG rośnie coraz szybciej. W 2015 r. powitaliśmy 169 osób, w 2016 r. – 201, natomiast w 2017 r. dołączyło do nas aż 280 nowych ekspertów. Związane jest to przede wszystkim z coraz lepiej rozpoznawalną i dobrze kojarzoną marką ANG oraz zachętami, rekomendacjami i poleceniami naszych ludzi. Dodatkowym czynnikiem w 2017 r. były zmiany regulacyjne i konsolidacja branży. Znacząca liczba pożegnań to efekt przeanalizowania efektywności i zaangażowania współpracujących z nami ekspertów i finalne rozstanie się z pośrednikami od dłuższego czasu nieaktywnymi.

Wskaźniki zatrudnienia

Wskaźnik przyjęć (powitaliśmy / wszyscy) 0,38
Wskaźnik odejść (pożegnaliśmy / wszyscy) 0,20
Wskaźnik fluktuacji (wskaźnik przyjęć + wskaźnik odejść) 0,58

Cała społeczność Spółdzielni ma dostęp do:

 • prywatnej opieki medycznej (54 osoby korzystające),
 • ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach (135 osób),
 • pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (351 osób),
 • dofinansowania kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
 • karty sportowej umożliwiającej korzystanie z obiektów i zajęć sportowych (156 osób),
 • gamingowej platformy społecznościowej motywującej do aktywności sportowej (138 użytkowników).

Promujemy zdrowy styl życia w naszej społeczności nie tylko poprzez finansowe wspieranie aktywności fizycznej, ale także poprzez wewnętrzną rywalizację w ramach platformy społecznościowej i nagradzanie najbardziej aktywnych uczestników. Spółdzielnia wspiera również (finansowo) jazdę na rowerze i udział w zawodach biegowych.


Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. W różnorodności widzimy źródło innowacji, kreatywności i siły organizacji. Dbamy o przestrzeganie polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Każdy może zgłosić wątpliwości w tym zakresie do Komisji Etyki.


Jak dołączyć do Spółdzielni?


Do członkostwa w Spółdzielni zapraszamy doświadczonych i samodzielnych pośredników i pośredniczki finansowe, którzy prowadzą działalność gospodarczą, oraz lokalne firmy zatrudniające pracowników. Od kandydatek i kandydatów wymagamy co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia oraz nienagannej reputacji na rynku usług finansowych.


Czego ANG Spółdzielnia oczekuje od swojej społeczności?

 • ZAANGAŻOWANIA: członkinie i członkowie spółdzielni są jej współwłaścicielami – to od ich zaangażowania zależy sukces całej organizacji. Chcemy, by utożsamiali się z naszymi wartościami i celami, działali w zgodzie z jej wizją i misją.
 • ETYKI: wysokie standardy etyczne i odpowiedzialna sprzedaż to jeden z filarów działalności ANG Spółdzielni. Niezwykle poważnie traktujemy lojalność, uczciwość i rzetelność w pracy.
 • DBAŁOŚCI O RELACJE z klientami, partnerami finansowymi, współpracownikami.
 • OTWARTOŚCI na wiedzę i rozwój, ale także na różnorodność i dialog.
 • PROFESJONALIZMU zarówno pod kątem obsługi klienta, jak i współpracy z partnerami finansowymi (dbałości o wysoką jakość wniosków i dokumentów składanych do instytucji finansowych).

„Współpracuję z ANG Spółdzielnią głównie jako pośrednik kredytowy od około 4 lat. Cenię sobie tę współpracę z kilku względów. Jednym z najważniejszych jest na pewno uporządkowany proces współpracy i wsparcia w bieżącej pracy. Bardzo doceniam udostępniane nam narzędzia, dzięki którym praca jest bardziej komfortowa, a wszystkie procesy prostsze i bardziej przejrzyste. Wpływa to bardzo pozytywnie na jakość pracy z klientem. Ważne są dla mnie również kwestie związane z zarządzaniem etyką w organizacji. Przyjęty Kodeks Etyczny jest żywo obecny w naszej codziennej pracy. Spółdzielnia stworzyła grupę osób, które wyznają podobne wartości i filozofię współpracy z klientem. Nie mamy przyjętych targetów, przez co do każdego klienta mogę podchodzić indywidualnie. Nigdy nie było sytuacji, w której miałbym z góry narzucony bank, z którym mam »bliżej« współpracować”

Wojciech Płudowski, członek Spółdzielni

Jak dzielimy się przychodami?

W 2017 r. podział przychodów Spółdzielni wyglądał następująco:

 • 90,76% naszych przychodów przekazaliśmy członkiniom i członkom ANG Spółdzielni.
 • Od 65 do 90% swoich przychodów członkinie i członkowie ANG Spółdzielni przekazali współpracującym z nimi ekspertkom i ekspertom.
 • Od 0 do 50% swoich przychodów ekspertki i eksperci przekazali partnerom za polecenia ich klientom (deweloperzy, pośrednicy nieruchomości etc.).
 • 9,24% tego przychodu zostało w Spółdzielni – pokryliśmy z niego koszty działania, rozwój Spółdzielni, zaangażowanie społeczne.
 • 0,68% przychodów stanowi zysk.
 • 10% zysku ANG Spółdzielni przeznaczyliśmy na potrzeby Fundacji „Będę Kim Zechcę”.

Biblioteka zakładowa

Jako ANG Spółdzielnia założyliśmy bibliotekę zakładową dla naszej społeczności. Posiadamy w niej już ponad 500 tytułów i cały czas ją rozbudowujemy. Opracowaliśmy niezbędny regulamin i stworzyliśmy na potrzeby biblioteki aplikację webową i na iOS o nazwie Maktaba (co w języku suahili oznacza bibliotekę). Zachęcamy do czytania książek, m.in. poprzez wewnętrzną rywalizację i nagrody dla najaktywniejszych czytelników oraz nagradzanie osób, które przeczytały i napisały opinie o 5 książkach (bon na zakup książek).

„Czytelnictwo książek nie jest mocną stroną naszego społeczeństwa, coraz częściej także czytniki e-booków lub po prostu tablety zastępują wersje drukowane. Świat się zmienia w wielu dziedzinach, technika wkracza coraz bardziej w naszą codzienność. Ja uważam, że po pierwsze, czytać trzeba, bo warto, po drugie, nic nie zastąpi ładnie wydanej papierowej książki. Ma to swój urok, choć i swoją cenę ograniczającą dostępność. Maktaba jako zakładowa biblioteka doskonale wpasowuje się w kanon popularyzacji czytelnictwa. Idealne połączenie nowoczesności z tradycją. Ciekawy, stale uzupełniany księgozbiór z opisami i opiniami czytelników. W dowolnej chwili, z dowolnego miejsca, mając przy sobie komputer lub telefon – klikam, wypożyczam, a po chwili mogę delektować się zawartością szeleszczących kartek”

Krzysztof Iwan, członek Spółdzielni

Od września 2017 r. umożliwiamy również członkom naszej społeczności dostęp do książki mówionej. Po pobraniu aplikacji każdy może bezpłatnie słuchać wybranych audiobooków. Do grudnia 2017 r. nasi ludzie wysłuchali ponad 2631 godzin audiobooków.

Edukacja i rozwój

Członkinie i członkowie naszej społeczności mają możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez nas (przede wszystkim przez dział wsparcia sprzedaży) oraz przez naszych partnerów finansowych. W 2017 r. odbyły się 24 wewnętrzne szkolenia dla ekspertek i ekspertów w formie webinarium oraz jedno 3-dniowe stacjonarne szkolenie wstępne. W każdym webinarium brało udział średnio 38 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania dotyczące Ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami.


Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania swojej edukacji. W 2017 r. w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy 13 osób otrzymało nieoprocentowane pożyczki na kształcenie. Jako ANG Spółdzielnia zadeklarowaliśmy dodatkowe bezzwrotne wsparcie w wysokości 10% wartości pożyczki (ale nie więcej niż 500 zł) dla każdej osoby, która ukończy wybrany przez siebie kurs.


2017 r. nie był dla nas zadowalający pod kątem kształcenia naszych współpracowniczek i współpracowników. Nasze myśli i działania krążyły głównie wokół implementacji Ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami, czego skutkiem było niekiedy nieintencjonalne zaniedbanie innych obszarów. Niestety, jednym z nich okazały się szkolenia i wsparcie edukacji naszych ludzi. Wśród celów na kolejny rok (i następne lata) znajduje się większy budżet na dofinansowanie kształcenia oraz większa częstotliwość szkoleń wewnętrznych.