Na służbie
Pobierz raport PDF

Partnerzy

Rynek kredytów hipotecznych

Jak wynika z danych Systemu Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości, SAFRiN, rynek kredytów mieszkaniowych rośnie, a rok 2017 był zarówno pod względem ilościowym (liczba kredytów), jak i wartościowym (wolumen kredytów) najlepszy od 2011 r. Na wzrost popytu wpłynął z jednej strony niski poziom stóp procentowych stymulujący popyt na kredyty, a z drugiej wzrost płac.


W 2017 r. jednym z najistotniejszych wydarzeń w branży kredytowej było wdrożenie Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wydarzenie to, a przede wszystkim poprzedzające je konsultacje, wywołały w branży bardzo duże poruszenie.

Katarzyna Dmowska Katarzyna Dmowska,
członkini Spółdzielni, wiceprezes zarządu

„Rok 2017 rozpoczęliśmy z wizją końca branży pośrednictwa kredytowego w związku z proponowanym brzmieniem art. 16 ustawy, który zabraniał wypłacania wynagrodzeń pośrednikom przez banki. Po wielu niepokojach i miesiącach aktywnych działań, przeprowadzonych badaniach, prezentacjach i spotkaniach z posłami oraz autorami zapisów ustawy, uczestniczeniu w spotkaniach komisji sejmowej i senackiej Ustawa została uchwalona bez zapisów zagrażających istnieniu branży. Większość zapisów ustawy weszło w życie z dniem 22 lipca. Ustawa nałożyła wiele nowych obowiązków zarówno na kredytodawców, jak i pośredników kredytu hipotecznego. Pomimo wielu niepokojów i zamieszania na rynku w związku z wejściem w życie Ustawy Spółdzielni udało się sprawnie wdrożyć zmiany związane głównie z obowiązkami informacyjnymi wobec klientów oraz w procesach kredytowych wprowadzanych przez banki. W listopadzie, czyli ponad dwa miesiące przed końcem okresu przejściowego, który mijał 21 stycznia 2018 r., Spółdzielnia była gotowa do zgłaszania swoich agentów do rejestru KNF, a w dniu 20 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę ANG Spółdzielni na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Celem ustawy miała być ochrona interesów klientów. Niewątpliwie uporządkowanie branży pośrednictwa było potrzebne, jednak Ustawa nie do końca spełnia swoje zadania”

Partnerzy finansowi


Współpracujemy z największymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Mamy 19 partnerów kredytowych oraz 21 partnerów ubezpieczeniowych.

W relacjach z naszymi partnerami kluczowe jest wzajemne zaufanie i poczucie wspólnej odpowiedzialności. Dbamy o partnerskie stosunki, stawiamy na transparentność i dobrą komunikację.


Oto, co zyskują partnerzy finansowi przy współpracy z pośrednikami, takimi jak ANG Spółdzielnia:

 • nowi klienci,
 • nowe kanały dotarcia do klientów,
 • dotarcie do klientów poza zasięgiem sieci własnej,
 • dostęp do sieci doświadczonych ekspertów finansowych bez stałych kosztów,
 • główny koszt pozyskania klienta (koszt pośrednika) pono­szony jest tylko w sytuacji rzeczywistego podpisania umowy z klientem.

Oto, czego powinni oczekiwać od nas nasi partnerzy finansowi:

 • znajomości oferty produktowej i procesów oraz bieżącego monitorowania zmian w ofercie,
 • aktywnego pozyskiwania klientów,
 • dbałości o potrzeby i dobro klientów,
 • rzetelnego informowania klientów o cechach oferowanych produktów,
 • rzetelnej weryfikacji danych oraz informacji na temat klientów przekazywanych do partnerów,
 • dbałości o kompletność dokumentacji klientów,
 • dbałości o interesy i wizerunek instytucji finansowej,
 • aktywnego i rzetelnego pośrednictwa w komunikacji pomiędzy instytucją finansową i klientem.

Oto, czego ANG Spółdzielnia oczekuje od partnerów finansowych:

 • traktowania jak interesariusza,
 • spójnej oferty dla klientów w każdym kanale sprzedaży (zarówno w oddziałach własnych, jak i u pośredników),
 • równego traktowania klientów od pośrednika i klientów własnych,
 • bieżącego przekazywania informacji o zmianach w ofercie,
 • dostarczania szkoleń produktowych,
 • pełnej i szybkiej komunikacji w zakresie informacji na temat przetwarzanych wniosków,
 • uczciwego wynagradzania za sprzedawane produkty, rzetelnego i terminowego rozliczenia należnej prowizji,
 • zwracania uwagi nie tylko na sprzedaż, ale również na elementy jakościowe i etyczne w relacji z pośrednikami,
 • współpracy przy naprawianiu rynku i budowaniu zaufania społecznego.

Jak nasi partnerzy oceniają współpracę z ANG?

„Alior Bank współpracuje ze Spółdzielnią ANG od momentu jej powstania. Dotychczasowe relacje oceniamy bardzo dobrze, zarówno w kwestiach merytorycznych, komunikacyjnych, jak i jakościowych. Kluczowe są dla nas wzajemne zaufanie oraz podobne wartości, którymi się kierujemy. Stawiamy na odpowiedzialny biznes z ukierunkowaniem na dobro klienta. Dlatego bardzo pozytywnie odbieramy konsekwentne działania Spółdzielni ANG uświadamiające i zmieniające branżę finansową w zakresie CSR. Na szczególne wyróżnienie zasługuje promowanie odpowiedzialnych postaw (m.in. projekt Nienieodpowiedzialni) czy stworzenie kodeksu etycznego”

Mariusz Bielaszewski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Alternatywnej, Alior Bank

„ANG Spółdzielnia jest wieloletnim partnerem biznesowym Pekao Banku Hipotecznego SA. W naszej codziennej współpracy liczy się przede wszystkim wzajemne zaufanie i  radość z dążenia do wspólnego celu. A tym celem jest satysfakcja naszych klientów. Łączy nas świadomość odpowiedzialności za decyzje zwykłych ludzi. Kupno domu czy mieszkania to przecież dla wielu nie tylko największa inwestycja życia, ale także moment realizacji marzeń. Tymczasem empatia względem drugiego człowieka to dziś rzadkość w biznesie. ANG nie tworzy zbędnych barier, nie usztywnia kontaktów, jest zgranym zespołem. Od ANG płynie dobra energia!”

Anna Nolbrzak-Jasińska, zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Klientów, Pekao Bank Hipoteczny

„Współpracę z ANG Spółdzielnią od samego początku oceniam wzorowo. Ukierunkowanie na stabilny rozwój, odpowiedzialny biznes oraz etyczną współpracę na każdym szczeblu jest zbieżne z naszymi zasadami. Grupa ANG reprezentuje wartości bliskie naszej organizacji, które znajdują potwierdzenie w corocznym raporcie społecznym CSR. Szczególnie doceniamy wkład włożony w rozwój kompetencji ekspertów, reprezentujących zawsze w pierwszej kolejności interesy klientów. Służących profesjonalną obsługą w najważniejszej transakcji finansowej, jaką jest zakup wymarzonej nieruchomości”

Jarosław Procyk, menedżer ds. sprzedaży kredytów hipotecznych, Bank Zachodni WBK

Odpowiedzialne zakupy


Jesteśmy świadomi, że usługi i towary, które nabywamy od naszych dostawców, wywierają określony wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Przy wyborze kontrahentów kierujemy się obiektywnymi kryteriami i zasadami zapisanymi w naszym Kodeksie Etycznym. Od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Szczegółowe zasady dotyczące zakupów w firmie i wyboru dostawców są zapisane w Ładzie Spółdzielnianym. Korzystamy również z produktów i usług przedsiębiorstw ekonomii społecznej, np. Spółdzielni Socjalnej „Kto Rano Wstaje” czy PANATO.