Na służbie
Pobierz raport PDF

Zaangażowanie społeczne

Nasze priorytety


Przywrócenie służebności branży finansowej na rzecz społeczeństwa to nasz absolutny priorytet. Działamy w myśl tej idei na różnych polach – zarówno wewnątrz organizacji, budując wysoką kulturę etyczną, jak i w całym sektorze finansowym i szerzej, w społeczeństwie. Budowanie kapitału społecznego to jeden z elementów naszego manifestu i filarów obecnej strategii ANG Spółdzielni. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Angażować się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, tak aby zmieniać świat na lepsze. Nasze działania skupiają się wokół tych wartości, które przy zakładaniu ANG Spółdzielni uznaliśmy za kluczowe:

 • Ludzie
 • Równowaga
 • Edukacja
 • Etyka
 • Radość
 • Przedsiębiorczość
 • Zaangażowanie
 • Współpraca

Jak rozumiemy poszczególne wartości i jak brzmi nasz manifest, można przeczytać na naszej stronie internetowej.


Współpraca i partnerstwo


Nasze działania realizujemy nie tylko jako ANG Spółdzielnia, ale również poprzez naszą Fundację „Będę Kim Zechcę”. W wielu projektach działamy we współpracy z innymi organizacjami. Jesteśmy przekonani, że partnerstwa międzysektorowe, wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się są kluczem do realnej zmiany w otaczającym nas świecie. Musimy łączyć siły, aby skalować nasze działania i mieć autentyczny wpływ na naszą rzeczywistość. W zakresie zaangażowania społecznego w 2017 r. współpracowaliśmy z:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia koordynuje projekt Koalicja Prezesi-Wolontariusze, którego celem jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania liderów biznesu. Chodzi o propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Przedstawicielem Spółdzielni ANG w koalicji i prezydium inicjatywy jest Artur Nowak-Gocławski.

„Koalicja Prezesi-Wolontariusze to jedyny w Polsce program społeczny stwarzający przestrzeń do wolontariackiego zaangażowania liderów biznesu – prezesów i członków zarządów firm rozwijających wolontariat pracowniczy. Artur Nowak-Gocławski, reprezentujący ANG Spółdzielnię, jest członkiem Koalicji od 5 lat. Łączą nas wspólne wartości i przekonanie o sile wspólnego działania. Bardzo cenimy jego zaangażowanie – członkostwo w prezydium Koalicji, kapituły Nagrody »Człowiek wiedzy i doświadczenia« promującej wolontariat kompetencji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów w szkołach, uczestnictwo w debatach na dorocznych konferencjach wolontariackich i wsparcie merytoryczne programów prowadzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”

Elżbieta Łebkowska, członkini zarządu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Centrum Edukacyjne Trampolina w Aninie

Centrum Edukacyjne Trampolina w Aninie pomaga w usamodzielnieniu się chłopcom, którzy przeszli proces resocjalizacji, i zapobiega ich wykluczeniu społecznemu. W latach 2016-2017 nasi wolontariusze współpracowali z podopiecznymi ośrodka w roli tutorów. W projekt zaangażowało się 15 osób. Ze względu na trudności z odnalezieniem się wychowanków Centrum na rynku pracy zdecydowaliśmy się pomóc im w przygotowaniu CV i zapewnić białe koszule (niezbędne dla kandydata do pracy, a brakowało ich w szafie prawie każdego z nich). W 2018 r. zamierzamy również zrealizować projekt promocji czytelnictwa wśród chłopców.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE

ANG Spółdzielnia jest partnerem strategicznym Konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia organizowanego przez FISE. Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą osiąganie zysku ekonomicznego i społecznego. Nasi wolontariusze co roku pomagają przy ocenie ekonomicznej wniosków nadsyłanych do konkursu. Jesteśmy także fundatorami Nagrody ANG za najskuteczniejszą promocję i komunikację.

„Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych już od 8 lat, w ramach Konkursu im. Jacka Kuronia, promuje i nagradza najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Wolontariusze ANG Spółdzielni wspierają nas swoim doświadczeniem i wiedzą. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie, pomoc, otwartość i zaufanie. Współpraca i dobre relacje z branżą finansową są dla podmiotów ekonomii społecznej szansą na rozwój ekonomiczny i coraz większe oddziaływanie na lokalną społeczność. Doceniamy wsparcie ANG i liczymy na kolejne lata owocnej współpracy”

Magdalena Klaus, prezes zarządu, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Nienieodpowiedzialni


Nienieodpowiedzialni to wyjątkowy projekt związany ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością biznesu i poszukiwaniem wartości zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. W 2018 r. będzie miał szóstą odsłonę. Celem projektu jest dyskusja na temat największych wyzwań i zagadnień etycznych w branży finansowej.


W ramach Nienieodpowiedzialnych działa portal internetowy, pięciokrotnie już organizowana konferencja oraz gazeta – nazywamy ją nieregularnikiem. W 2018 r. po raz pierwszy zostanie także wydana książka – „Rozmowy o odpowiedzialności”.


Od 2013 r. w naszych konferencjach wzięło udział ponad 1,3 tys. przedstawicieli zarządów, rad nadzorczych, kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników z firm z branży finansowej i nie tylko, a sama konferencja stała się największym wydarzeniem tego rodzaju w przestrzeni biznesowej i naukowej. Nasza gazeta dociera do przedstawicieli branży finansowej, najważniejszych organizacji pozarządowych, administracji publicznej i wyższych uczelni. Projekt realizujemy przy wsparciu i we współpracy z różnymi partnerami zarówno ze świata biznesu i nauki, jak i sektora pozarządowego i publicznego.


W 2017 r. w konferencji pod hasłem „Odpowiedzialność – ciężar czy szansa?” wzięło udział ponad 350 osób. Rozmawialiśmy na temat odpowiedzialności branży finansowej za dobro wspólne, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy można sprzedawać odpowiedzialnie i zarabiać, zaprezentowaliśmy wyniki badania o odpowiedzialności klientów oraz podjęliśmy debatę na temat etyki w świecie sztucznej inteligencji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konfederacja Lewiatan oraz Ministerstwo Rozwoju. Przy organizacji pomagało nam 5 partnerów merytorycznych i 11 partnerów finansowych.


W ramach projektu Nienieodpowiedzialni przeprowadziliśmy dwa badania poziomu zaufania (w 2014 oraz 2016 r.) oraz jedno dotyczące odpowiedzialności konsumentów (w 2017 r.). Wszystkie realizowane były we współpracy z seniorskim butikiem badawczym Maison & Partners. Ich wynikami dzieliliśmy się podczas konferencji, a obecnie dostępne są na www.nienieodpowiedzialni.pl.


VI konferencję Nienieodpowiedzialni planujemy na 7 listopada 2018 r.


OdpowiedzialneFinanse.pl


OdpowiedzialneFinanse.pl to projekt, poprzez który pomagamy naszym klientom znaleźć eksperta lub ekspertkę, który/-a dopasuje produkt finansowy pod kątem ich potrzeb. Jest to również ekspercki serwis, na którym klienci mogą znaleźć rzetelne teksty dotyczące kredytów, pożyczek, leasingu, ubezpieczeń, faktoringu, wymiany walut, przygotowane przez ludzi zajmujących się tym na co dzień. Celem projektu jest edukacja i wsparcie klientów w procesie szukania produktu finansowego dopasowanego do ich potrzeb i możliwości. Wychodzimy z założenia, że pośrednik/-czka finansowy/-a powinien/-na być instytucją zaufania publicznego, a to oznacza nadrzędność interesu klienta nad interesem instytucji finansowej. Budujemy społeczność odpowiedzialnych ekspertów.


Edukacja finansowa dzieci


Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że edukacja finansowa jest ważna i potrzebna. Świadczą o tym choćby wyniki naszych badań przeprowadzonych w ramach projektu Nienieodpowiedzialni w 2017 r., pokazujące duże braki wiedzy w rozumieniu zagadnień finansowych i umiejętności sprawnego poruszania się po rynku usług finansowych. (Więcej o badaniach.) W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzimy warsztaty:

 • Odpowiedzialna Przedsiębiorczość – autorski cykl spotkań poświęconych przedsiębiorczości i odpowiedzialności przedsiębiorców wobec otaczającego ich świata, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, w jaki sposób prowadzić firmę, jak nią zarządzać i dlaczego ważne są wartości firmy. Wspólnie zastanawiamy się też, kto jest ważniejszy w firmie – szef czy pracownik, opowiadamy o różnych modelach biznesowych i tworzymy hipotetyczne firmy.
 • Finanse na wesoło – edukacyjny, autorski program warsztatów finansowych dla młodzieży ze szkół podstawowych, którego głównym celem jest wykształcenie pozytywnych nawyków finansowych oraz przekazanie w ciekawy, przyjazny i zabawny sposób wiedzy z zarządzania finansami osobistymi.

W 2017 r. w warsztatach wzięło udział ponad 500 dzieci. W zajęcia zaangażowało się 9 naszych wolontariuszy.

„Mieliśmy przyjemność poprowadzić zajęcia z »Finansów na wesoło« dla ponad 120 dzieci z klas szóstych i siódmych. Mamy poczucie, że wartościowo spędziliśmy ten czas. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zaproponowanych grach i zabawach, angażowała się w dyskusje. Również nauczyciele bardzo dobrze odebrali naszą inicjatywę, czego dowodem jest zaproszenie do poprowadzenia zajęć dla kolejnych klas w 2018 r. Wierzymy, że dzięki przekazanej wiedzy młodzi ludzie lepiej będą zarządzać swoimi budżetami zarówno teraz, kiedy mają do dyspozycji kieszonkowe, jak i później, w dorosłym życiu”

Iza i Mariusz Białczyk, wolontariusze Fundacji „Będę Kim Zechcę”

Promowanie czytelnictwa


Wyniki badania czytelnictwa Polaków w 2017 r. przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową i opublikowane w marcu 2018 r. pokazują, że tylko 38% z nas czyta co najmniej jedną książkę rocznie. Tylko 9% czyta 7 i więcej książek. Nie są to budujące wyniki.


Wierzymy, że jako przedsiębiorcy możemy to zmienić. Możemy aktywnie zachęcać do czytania książek i ułatwiać dostęp do literatury. Prowadzimy program Biblioteki Zakładowe, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród pracowników i reaktywacja bibliotek zakładowych, które zgodnie z „Ustawą o bibliotekach” z 1997 r. mają służyć pracownikom firm i ich rodzinom w dostępie do literatury. Chcemy zachęcać pracodawców i pracowników do korzystania z tego rozwiązania i budowania w sposób systematyczny księgozbiorów na potrzeby członków naszych firmowych społeczności. Na stronie www.bibliotekizakladowe.pl dzielimy się wiedzą, jak taką bibliotekę założyć, udostępniamy nasze wzory regulacji, można testowo korzystać z naszych aplikacji, podpowiadamy, jakie książki wybrać na początek.


ANG Spółdzielnia ma także swoją bibliotekę zakładową, o której więcej można przeczytać tutaj.


Świąteczna Akcja Charytatywna


Zaangażowanie społeczne jest częścią naszej firmowej tożsamości. Uważamy, że mamy powinności wobec innych, szczególnie tych, którzy doświadczają trudności życiowych. W 2017 r. postanowiliśmy zrezygnować z organizacji corocznej „Smoczej Imprezy” dla partnerów biznesowych. Równowartość wydatków związanych z organizacją spotkania – 30 tys. zł – przeznaczyliśmy w całości na pomoc charytatywną. Do akcji włączyliśmy również naszych gości, którzy mieli otrzymać zaproszenia na ten wieczór – mogli oni wspomnianą kwotę dowolnie rozdysponować na trzy zaproponowane organizacje:

 • Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”,
 • Fundację Hospicjum Onkologiczne,
 • Zwierzochron.

Pamiątką uczestnictwa w akcji był specjalnie zaprojektowany przez Ewelinę Skowrońską plakat, który został wydrukowany tylko dla uczestników tej akcji.