Na służbie
Pobierz raport PDF

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w pracy nad tegorocznym raportem. Publikacja ta powstała dzięki Wam.

Dziękujemy interesariuszom zewnętrznym oraz wewnętrznym, którzy poświęcili swój czas, aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami podczas spotkań dialogowych oraz przygotowali swoje wypowiedzi do zamieszczenia w tym raporcie. Szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób:

  • nasza społeczność: Tomasz Bujański, Grzegorz Pacuk, Mirosław Kuźmiński, Katarzyna Tomanek, Agata Dmowska, Agnieszka Zdanowska, Paulina Rutyna, Tomasz Bartczak, Ewa Fijołek, Elżbieta Rzempała, Krzysztof Iwan, Wojciech Płudowski, Iza i Mariusz Białczykowie.
  • nasi interesariusze zewnętrzni: Michał Odymała, Alina Mucha, Karolina Żółtowska, Dorota Zdankiewicz, Jakub Domagała, Mariusz Bielaszewski, Anna Nolbrzak-Jasińska, Jarosław Procyk, Magdalena Klaus, Elżbieta Łebkowska.

Dziękujemy również Pawłowi Oksanowiczowi za redakcję tekstu oraz Poważne Studio za graficzne ujęcie świata Spółdzielni.